Thai Aek Thong - ไทยเอกทอง

Thai Aek Thong

Thai Aek Thong
voltronic-thailand.com
Tel : 02 204 0150 - 2

Deluxe Gold Tile

Deluxe Gold Tile

กระเบื้องยาง รุ่น DELUXE TILE 

มีความทนทานสูงเนื่องจากผลิตมาจากกรรมวิธีที่ทันสมัย ด้วยระบบ High pressure impact process ซึ่งทำให้ลวดลายของวัสดุนั้นกลายเป็นเนื้อเดียวกันตั้งแต่พื้นผิวชั้นบนถึงพื้นผิวชั้นล่าง หรือเรียกว่า Homogenous Tile สามารถนำไปใช้ได้ดีในพื้นที่ที่มีการใช้งานสูงเช่น ออฟฟิต ทางเดิน ห้างสรรพสินค้า โรงงาน กระเบื้องยางฮันวา รุ่น Deluxe Tile ยังเป็นฉนวนกันไฟฟ้า กระเบื้องมีมุม ฉาก และความหนาได้มาตรฐานเดียวกันทุกแผ่น เมื่อทำการติดตั้งจะทำให้กระเบื้องเรียงตัวชิดและเข้าฉากได้สนิท ไม่เกิดร่องระหว่างแผ่น ลวดลายและสีของกระเบื้องแต่ละแผ่นสามารถนำมาตัดสีตัดลาย เพื่อให้เกิดเป็นลวดลายใหม่ที่สวยงามได้ นอกจากนั้น น้ำหนักเบา ทำให้การติดตั้งทำได้รวดเร็วกว่าวัสดุจริง เครื่องมือที่ใช้ในการตัดลวดลายมีใช้ในประเทศ รวมถึงการซ่อมแซมก็ทำได้ง่ายกว่าวัสดุจริงเช่นเดียวกัน

DELUXE GOLD TILE
ขนาด   – 3.0 มม (T) x 450 มม (L) x 450 มม (W) Packing 16 ชิ้น./กล่อง (3.24 ตร.ม.)