• E-mail Address SALES@TAT2003.COM
  • Phone +66 (0)2 204-0150

About Us


Company history

บริษัท ไทย เอก ทอง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 โดย นายเฮิน โฮ ลี เพื่อนำเข้าและจัดจำหน่าย สินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งภายใน โดยเฉพาะ กระเบื้องยาง ( PVC Tile ) และ หินสังเคราะห์ ( Acrylic Solid Surface ) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือให้เป็น ตัวแทนจำหน่ายจาก บริษัท ฮันวา คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท แอลจี เฮาซิสท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศเกาหลี เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วที่บริษัท ไทย เอก ทอง จำกัด ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะ พัฒนาสินค้าและการบริการเพื่อให้ตรงกับความต้องการ ของลูกค้ามากที่สุด อีกทั้งยังพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมสินค้าให้มีความหลากหลาย โดยมุ่งเน้น ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ